VIII Białostockie Forum Szkół

Odważnie w przyszłość

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Debata Samorządów Uczniowskich Szkół Gimnazjalnych

Email Drukuj

13 czerwca 2012r. w Publicznym Gimnazjum nr 9
im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku odbyła się

Debata Samorządów Uczniowskich Szkół Gimnazjalnych

organizowana w ramach XIII Białostockiego Forum Szkół.

Celem Debaty było:

 • uświadomienie młodzieży gimnazjalnej ich możliwości w współtworzeniu tożsamości szkoły,
 • kształtowanie umiejętności określania wartości, mających wpływ na kształtowanie tożsamości szkoły,
 • przedstawienie perspektywy socjologicznej, psychologicznej oraz społecznej w kontekście tożsamości,
 • praktyczne przećwiczenie umiejętności pracy w grupie przez młodzież,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy Samorządami Uczniowskimi,
 • integracja uczniów oraz opiekunów Samorządów Uczniowskich białostockich gimnazjów.

W Debacie czynny udział wzięli uczniowie z 8 białostockich gimnazjów:

-        Publicznego Gimnazjum nr 1 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 3 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 6 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku

-        Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 14 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 15 w Białymstoku.

Ponadto z prawem głosu wzięli udział uczniowie i opiekunowie z następujących szkół:

-        Publicznego Gimnazjum nr 2 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 5 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 17 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku

-        Publicznego Gimnazjum nr 19 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 20 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 21 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 23 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 30 w Białymstoku,

-        Publicznego Gimnazjum nr 32 w Białymstoku

-        Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku,

-        Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku,

-        Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku.

Przybyłych gości przywitał dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, Alfred Komar:

 • panią Lucję Orzechowską – zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji UM w Białymstoku,
 • panią Annę Topór – wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty,
  • panią dr Katarzynę Sztop – Rutkowską – socjolog Uniwersytetu w Białymstoku,
 • panią Kamilę Przychodzień – pedagog Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 16 w Białymstoku,
 • · Patrycję Ziuzię – przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku

Następnie pan Sylwester Pilipczuk, prowadzący Debatę, przedstawił przybyłym gościom program spotkania. Z kolei miały miejsce wystąpienia zaproszonych ekspertów.

W dalszej części Debaty czynni przedstawiciele Samorządów Uczniowskich uczestniczyli w warsztatach, których celem było wypracowanie argumentów dotyczących wpływu uczniów na kształtowanie tożsamości szkoły. W trakcie ich trwania goście wysłuchali montażu słowno - muzycznego „O TOŻSAMOŚCI – w muzyce i słowie” zaprezentowanego przez uczennice Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku. Po części artystycznej rozpoczęła się część właściwa Debaty, w której młodzież przedstawiła wyniki pracy w grupach w formie „walki na argumenty”:

Uczniowie mają wpływ na kształtowanie tożsamości szkoły

Uczniowie nie mają wpływu na kształtowanie tożsamości szkoły

- uczniowie wybierają zarząd Samorządu Uczniowskiego,

- w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją organizują imprezy kulturalne np. dyskoteki itp.,

- konsultują się w związku z kształtowaniem dokumentów szkoły,

- mają wpływ na organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

- swoimi wynikami w nauce kreują wizerunek szkoły,

- zachowaniem kształtują opinię o placówce,

- reprezentują szkołę po przez konkursy, projekty edukacyjne, debaty, warsztaty, festiwale,

- współpracują z Młodzieżową Radą Miejską,

- współpracują z Radą Pedagogiczną
i Rada Rodziców,

- decydują o kryterium przyznawania stypendiów,

- poprzez swoje zaangażowanie mają ogromny wpływ na tworzenie tożsamości szkoły.

- dorośli mają decydujący i ostateczny głos,

- brakuje świadomości, że uczniowie mają możliwość aktywnego działania,

- brakuje finansów na zrealizowanie pomysłów uczniów,

- aktywność uczniów blokowana jest przez nauczycieli,

- jednostki zwracają uwagę na własne korzyści materialne,

- młodzieży brakuje chęci i czasu,

- uczniowie zderzają się z góry narzuconymi zasadami,

- brakuje wiedzy na temat prawa samorządów uczniowskich,

- zdanie młodzieży często nie jest brane pod uwagę,

- brakuje współpracy z Młodzieżową Radą Miejską,

- brakuje debat społecznych,

- brakuje przepływu informacji,

- brakuje wiary we własne możliwości,

- bycie społecznikiem jest nie modne.

Na koniec prowadzący podsumował dyskusję i zachęcił publiczność do głosowania w celu opowiedzenia się po jednej ze stron. Po zliczeniu głosów ogłoszono wyniki: 65 obserwatorów opowiedziało się za tym, iż uczniowie mają wpływ na kształtowanie tożsamości szkoły, 78 było przeciw.

W podsumowującej części pani socjolog, Katarzyna Sztop – Rutkowska wyciągnęła wnioski. Wg niej wynik Debaty wskazuje na fakt, iż młodzież chce mieć jeszcze większy wpływ na kształtowanie tożsamości szkoły.

Finałem było stworzenie posteru z odciskami dłoni wszystkich uczestników Debaty.


Joanna Mieszkowska

Monika Markowska

Beata Oniśko


Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2012 10:34